Şeref Meselesi 9. bölümde çalan türkünün adı nedir?

Şeref Meselesi 9. bölümde çalan türkünün adı nedir? 18 Ocak Pazar 2015 tarihinde yayınlanan Şeref Meselesi 9. bölümde çalan türkünün sözleri…

Şeref Meselesi 9. bölümde Sadullah’ın Elif’i kaçırması damga vurdu. Emir ve Yiğit, Sadullah’ın izini bulmaya çalışırken Kübra da evde haber bekledi. Kübra, evde bebeğinin hasretini çekerken bir türkü çaldı.

Şeref Meselesi 9. bölümde çalan türkünün adı Bebeğin Beşiği Çamdan…

Bebeğin Beşiği Çamdan – dinle

BEBEĞİ BEŞİĞİ ÇAMDAN SÖZLERİ

Bebeğin beşiği çamdan
Yuvarlandı düştü damdan
Beş babası gelir Şam’dan
Nenni de nenni de nenni de bebek

Kızlar gelin çaydan geçek
Çay bulanık nerden içek
Bebek ölmüş nere gidek
Nenni de nenni de nenni de bebek

Bebek beni deleyledi
Yaktı yıktı kül eyledi
Her kapıya kul eyledi
Nenni de nenni de nenni de bebek

Çamlıbelden çıktım yayan
Dayan dizlerim de dayan
Emmim atlı ben de yayan
Nenni de nenni de nenni de bebek

Bebeğin beşiği bakır
Yerinden kalkmıyor ağır
Ben sallarım tıngır mıngır
Nenni de nenni de nenni de bebek

Çizmemi çektim kıçıma
İndim çamlığın içine
Bunda bebeğin suçu ne
Nenni de nenni de nenni de bebek

Kara çadırın kazığı
Gelir gavurun yazığı
Memelerim yol azığı
Nenni de nenni de nenni de bebek

Deveyi deveye çattım
İpini boynuna attım
Dün gece yavrusuz yattım
Nenni de nenni de nenni de bebek

Şeref Meselesi 9. bölümde çalan türkünün hikayesi

Şeref Meselesi 9. bölümde çalan Bebeğin Beşiği Çamdan türküsünün hikayesi şöyle:

Seferberlik ilan edilir. Bayburtlular yerlerini yurtlarını terketmek zorunda kalırlar. Osmanlı zamanında Şam’da, Yemen’de Fizan’da askerimiz vardır. Seferberlikten kısa bir süre önce asker olan Bayburtlu bir delikanlı Şam’a gider. Bu arada hanımı hamiledir. Aynı zamanda hanımı amcasının kızıdır.

İç Anadolu’ya göç eden Bayburtlular tekrar Bayburt’a dönmek için yola koyulurlar. Dönüş sevinci bayram havasındadır. Bu arada delikanlının hanımı doğum yapar. Doğumdan sonra kayınvalide, kayınpeder, gelin ve beşiğe konulan bebek yola koyulurlar. Bayburt’a dönüş bebekle ayrı bir mutluluktur. Sıkıntılı geçen yolculukta kayınvalide vefat eder, yolda bir yere defnedilir. Dönüş sevincinin yerini acı ve gözyaşı almıştır. Tekrar yola koyulurlar.

Kayınpeder olan amca önde, gelin ve beşiği deveye bağlanan bebek arkada yola devam edilir. Çamlıbele varırlar, sık çamların arasında yürümek zorunda kalırlar. Bu esnada bebeğin beşiği çam ağacının dalına takılır. Gelin kayınpederine söyleyemez; çünkü kayınpeder amca çok sert bir adamdır. Örf ve adetlerine bağlıdır. Bayburt adedinde eskiden gelinler bürük çekerler kayınpederler ve büyüklerinin yanında konuşmazlarmış. Gelin de korku ve saygıdan bir türlü söyleyemez çocuğunun dalda takılı kaldığını.

Bir süre sonra mola verirler. Kayınpeder devenin yanına gelir, bakar beşik de yok bebek de. Geline sorar, gelin konuşamadığı için işaretlerle beşiğin ağaca takıldığını anlatır. Geriye dönerler beşiği bulurlar fakat bebeği bulamazlar. İçin için yanar yürekleri, anne kahrolur bu beyit ve koşmayı söyler. Yanan ana yüreğiyle