Renkler ve Gökyüzü. Yeşil Işık Nedir?

Renkler ve Gökyüzü. Yeşil Işık Nedir?

Güneş, batmadan biraz önce, bazen ilginç bir gösteri sunar bize. Çok kısa süren
bu gösteri sırasında Güneş’in son ışıkları yeşil görünür. Yeşil ışık denen bu olay, renklerin atmosferde değişik miktarlarda kırılması sonucu oluşur. Yeşil, kırmızıya oranla daha
fazla kırılır.

Budurumda, Güneş’in kırmızı görüntüsü “battığında” yeşil görüntüsü hala
görülebilir. Bu olayın çok ender gerçekleş tiği söylenir. Ancak, bunun bir nedeni yeterince gözlem yapılamaması olabilir. Açık bir ufukta, temiz bir havada gözlemler tekrarlanırsa, bu olaya tanık olma olasılığı artar.