Poyraz Karayel dizisinde doktor Sedef kimdir?

Doktor Sedef karakteri Poyraz Karayel dizisinde şimdilik pek fazla bilgisi olmadığımız bir karakter…

Ayşegül, Zafer’in ikna çalışmaları sonucunda uyuşturucu tedavi merkezinde çalışmaya başladı. Hastaneyi gezdiren ve hastanedeki en yakın arkadaşı doktor Sedef oldu. Doktor Sedef, ilk başlarda pek gönüllü olmayan Ayşegül’ü ikna etmek için çok çalıştı. Hatta Ayşegül’ün kardiyolog olmasının önemli olmadığını, her doktora ihtiyacı olduklarını söyledi

Poyraz Karayel dizisinde doktor Sedef karakterini Olcay Yusufoğlu canlandırıyor.

OLCAY YUSUFOĞLU KİMDİR?

Poyraz Karayel’de doktor Sedef’i oynayan Olcay Yusufoğlu, 5 Ocak 1985 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu.

Olcay Yusufoğlu, Umutsuz Ev Kadınları, Veda, Böyle Bitmesin, İffet, Sakarya Fırat, Köprü, Es Es ve Fatih Harbiye adlı dizilerde yer aldı.

Doktor Sedef karakterini oynayan Olcay Yusufoğlu röportajı…

Poyraz Karayel’de doktor Sedef karakterini canlandıran Olcay Yusufoğlu, oyunculuk macerası hakkında şunları anlattı…

Oyunculuk maceranız nasıl başladı?

Lise son sınıf öğrencisiyken Ankara’daki bazı tiyatro topluluklarına katıldım. Mezun olunca Ankara Sanat Tiyatrosu’yla tanıştım. Orada bir yıl eğitim aldıktan sonra konservatuvar sınavlarına girdim ve kazandım. Hem Bilkent hem de Anadolu Üniversitesi’ni kazandım. Ama Anadolu Üniversitesi’ni tercih ettim. Bana göre oyunculuk; sabır, azim, yetenek ve tüm bunların yanında çok çalışma gerektiren bir iş. Ama ne kadar zor ve yorucu olsa da çok büyülü bir dünya…

Aileniz oyunculuk konusunda size destek oldu mu peki?

Ailem başından beri oyuncu olmama hem maddi hem manevi anlamda destek oldu. Onların bana olan inancı, kendime olan güvenimi arttırdı.

olcay yusufoğlu

Olcay Yusufoğlu’nun oyunculuk haricinde makyaj sanatına da büyük bir ilgisi var. Makyaja olan ilgisini de bu sözlerle anlatıyor:

“Mak­ya­ja ne za­man il­gi duy­ma­ya baş­la­dın? Mak­ya­ja uzun za­man­dan be­ri il­gim var­dı. Ça­lış­tı­ğım ti­yat­roda plas­tik mak­yaj­la ha­zır­lan­mış mas­ke­ye ih­ti­ya­cı­mız ol­du. Sa­ğol­sun Şe­nol Ho­cam, bu atöl­ye­de yar­dım et­ti bi­ze. Böy­le­ce bu atöl­ye­nin var­lı­ğı­nı keş­fet­tim. Bu­ra­da mak­yaj ders­le­ri de ve­ri­li­yor. Mak­yaj be­nim için he­ves de­ğil. Oyun­cu­luk dı­şın­da ikin­ci bir mes­lek da­lı oluş­tu­ra­bi­lir mi­yim di­ye­rek bu­ra­da­ki ders­le­re baş­la­dım. 3 ay­dır mak­yaj eği­ti­mi alı­yo­rum. Ya­kın­da plas­tik mak­yaj ko­nu­su­na ge­çe­ce­ğim.”